Dukelská 36, 692 01 Mikulov

Penzion Verde » Mikulov a okolí » Krásy přírody

Krásy přírody

Navštívíte-li Mikulovsko, ocitnete se v nevšední krajině, v krásné a rozmanité přírodě. O její unikátnosti svědčí mimo jiné fakt, že je chráněna českými, evropskými i světovými ochranářskými organizacemi.

Vrch Děvín

Vrch Děvín (554 m n. m.) je nejvyšším bodem Pálavy a k jeho siluetě neodmyslitelně patří i zřícenina hradu Děvičky. Spolu se sousedním vrchem Kotel a Soutěskou tvoří Děvín nejcennější přírodní pálavskou rezervaci vyhlášenou už v roce 1946. Po zajímavostech rezervace provádí naučná stezka, vedoucí po turistických trasách.

Stolová hora

Stolová hora (458 m n. m.), vápencové bradlo s plochým vrcholem, je jednou z dominant Pálavy. Její území je od roku 1951 chráněno jako národní přírodní rezervace Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen. V rezervaci žijí vzácné druhy rostlin a živočichů.

Jeskyně Na Turoldu

Podzemní systém jeskyně Na Turoldu se nachází v přírodní rezervaci vrchu Turold, který je součástí města Mikulova. Spolu s jeskyní Liščí díra vytváří více než 2 km chodeb, síní a dómů. Od roku 1946 je Turold chráněný jako přírodní rezervace. První zmínky o jeskyni na Turoldu pochází již z roku 1669, avšak tato jeskyně byla později zničena těžbou vápence. Součastný systém byl objeven v roce 1951. Od června 2004 je jeskyně znovu zpřístupněna pro návštěvníky – otevřena je trasa o délce 300 metrů. V návštěvnících vyvolávají dojem procházky po dně jurského moře. Krápníková výzdoba se vyskytuje vzácně. Průchod do spodního patra vyniká vzácnou tzv. „turoldskou“ výzdobou připomínající svými tvary květák nebo mýdlovou pěnu. Spodní patro tvoří strmě klesající chodby uzavřené vodou. V hloubce 37 metrů se nachází jezerní dóm s 8 m hlubokým jezerem. Turold zpřístupňuje naučná stezka. Na ni navazuje geopark, představující 17 základních hornin.

Otevírací doba
duben:  na objednávku pro skupiny od 10 osob nejméně 2 dny předem
květen:  úterý–neděle 9:00–16:30
červen, srpen: pondělí–neděle 9:00–16:30
září–říjen: úterý–pátek prohlídka v 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
sobota–neděle 9:00–16:30
Poslední prohlídka mimo sezónu v 16:30, v sezóně v 17:00

Svatý kopeček

Svatý kopeček (363 m n. m.) je jedním z kopců Pavlovských vrchů. Původně se mu říkalo Tanzberg – Taneční vrch. V roce 1622 ho Kardinál Dietrichstein přejmenoval na Svatý kopeček (jako poděkování za překonání morové rány), a 2. 7. 1623 na svátek Navštívení Panny Marie osobně na jeho vrcholku položil základní kámen poutní kaple (později přebudované na kostel sv. Šebestiána). Současně nechal podél cesty na vrchol zbudovat sedm pašijových kaplí (od 18. století má křížová cesta 14 kapliček). Poutní Svatý kopeček tak získal nové jméno i duchovní rozměr. Na Svatý kopeček se poutníci vydávají každou první neděli v září už od roku 1623. Svatý kopeček je od roku 1946 chráněný jako přírodní rezervace. Je například velmi bohatou lokalitou vzácných nezelených cizopasných rostlin. Na Svatém kopečku také pravidelně hnízdí např. největší evropská sova, výr velký. Rezervace je přístupná po modré turistické značce.

Novomlýnské nádrže

Vodní dílo Nové Mlýny, které je nejlépe vidět z Děvína, bylo vybudováno v letech 1975–1988 v oblasti soutoku řek Dyje, Jihlavy a Svratky na ploše 3 226 ha. Horní (Mušovská) a Dolní (Novomlýnská) nádrž slouží k rekreaci, zatímco Střední (Věstonická) je ornitologickou rezervací.

Rybník Nesyt

Největší moravský rybník Nesyt (315 ha) je součástí jedné z nejstarších rybničních soustav na Moravě – Lednických rybníků. Liechtensteinové zakoupili pozemek pro jeho vytvoření již v roce 1418 a Nesyt, stejně jako rybníky Hlohovecký, Prostřední a Mlýnský, od 15. století trvale slouží k chovu ryb. Spolu se Zámeckým rybníkem v Lednici jsou rybníky od roku 1953 chráněné jako národní přírodní rezervace.