Dukelská 36, 692 01 Mikulov

Penzion Verde » Mikulov a okolí » Naučné stezky

Naučné stezky

Přírodními, ale také vinařskými a historickými zajímavostmi Mikulovska Vás provede několik naučných stezek, navazujících na systém značených pěších a cyklistických tras.

Naučná „archeologická stezka“

  • Vedení trasy: Dolní Věstonice – Pavlov
  • Délka trasy: 5 km

Naučná stezka prezentuje archeologické památky z období paleolitu (“lovci mamutů”), doby římské a raného středověku. Naučná stezka má 8 zastavení.

Naučná stezka „Děvín“

  • Vedení trasy: Soutěska (příchod z Klentnice po červené značce) – Děvičky (příchod z Pavlova po zelené nebo z Dolních Věstonic po červené) – Martinka – Děvín
  • Délka trasy: naučná stezka má 4 okruhy, celková délka je 11 km

Na 15 zastaveních se dozvíte informace o flóře a fauně Pálavy, o její geologické stavbě, o historii krajiny, myslivosti nebo péči o chráněná území.

Naučná stezka „Turold“

  • Vedení trasy: Mikulov (lom Turold – geopark)
  • Délka trasy: 300 m

Naučná stezka Turold, obnovená v roce 2000, je umístěna na upraveném dně bývalého lomu na Turoldu. Nyní je zde přírodní rezervace. Na 8 panelech získáte informace o gologické stavbě, zvířatech a rostlinách, o speleologii, paleontologii a ochraně přírody. Na naučnou stezku navazuje geopark představující 17 základních hornin.

Naučná stezka „židovskou čtvrtí“

  • Vedení trasy: Mikulov (Husova ulice – Hřbitovní náměstí, židovský hřbitov)
  • Délka trasy: 1 km

Naučná stezka vás seznámí s historií židovské obce v Mikulově. Na naučné stezce jsou umístěny 3 informační tabule a označeno a podrobně popsáno je třináct domů v bývalém židovském ghettu. Součástí stezky je i proslulý židovský hřbitov, který patří k největším a nejvýznamnějším v České republice. Trasa naučné stezky vede centrem města a je napojena na pěší turistické trasy (červená a modrá) a cyklotrasu.

Naučná trasa „Umění bez hranic“

  • Vedení trasy: Mikulov (náměstí – Svatý kopeček – Kozí hrádek – židovský hřbitov)
  • Délka trasy: 4 km

Na naučné stezce se na 6 zastaveních seznámíte s historií a stavebním vývojem Mikulova, prohlédnete si starobylé památky i umělecká díla.